Sprawdź naszą ofertę Dlaczego wybrać PLP? Regulamin rozgrywek

Regulamin rozgrywek

POZNAŃSKIE LIGI PIŁKARSKIE PLP

LIGA SIATKONOGI - EDYCJA JESIEŃ 2013

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Poznańskich Lig Piłkarskich, zwanych dalej w regulaminie „PLP” jest SportWin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Źródlanej 19/1a, 60-642, zwany dalej „Organizatorem”.

II. ZGŁOSZENIE DO PLP

 1. Zgłoszenia do 1. edycji PLP Ligi Siatkonogi odbywają się do dnia 29 sierpnia 2013 roku poprzez przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem adresu e-mail na adres siatkonoga@ligaplp.pl.
 2. Zespół zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wynoszącej 390 zł netto. Szczegóły dotyczące płatności znajdą Państwo tutaj.
 3. Wpłaty należy dokonać na następujące konto Credit Agricole Bank Polska 31 1940 1076 3002 0474 0000 0000 z dopiskiem „Wpłata PLP Siatkonoga – Nazwa drużyny.”
 4. Wpłaty za ligę należy dokonać maksymalnie tydzień przed pierwszym meczem ligowym.
 5. W meczach PLP mogą grać tylko zawodnicy zgłoszeni do Organizatora.
 6. Zgłoszenie zawodników następuje poprzez dostarczenie do organizatora nie później niż tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek podpisanej listy zawodników.
 7. Zgłoszenie drużyny do PLP jest równoznaczne z deklaracją przyjęcia, stosowania i przestrzegania regulaminu rozgrywek.

III. ORGANIZACJA PLP

 1. Rozgrywki PLP Liga Siatkonogi prowadzone są w jednej klasie rozgrywkowej.
 2. Dopuszcza się możliwość gry jednego zespołu w większej liczbie lig PLP. Każdy taki przypadek powinien być jednak zgłoszony i uzgodniony z Organizatorem.
 3. Zawodnik może być zgłoszony do jednej drużyny z danej ligi (może grać w każdej lidze) i nie może przejść do innej drużyny podczas trwania rozgrywek. W rozgrywkach mogą występować zawodnicy zrzeszeni i grający na co dzień w klubach piłkarskich.
 4. Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 2 punkty, 0 punktów za porażkę, 1 punkt karny za porażkę walkowerem.
 5. O kolejności w tabeli decyduje:
  • większa liczba zdobytych punktów,
  • wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku większej liczby drużyn niż 2 o kolejności decydować będzie „mała tabelka” uwzględniająca pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami),
  • bilans punktowy w meczu,
  • większa liczba zdobytych punktów w meczu,
  • mecz barażowy.
 6. Wyniki meczów drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane w przypadku nierozegrania przez daną drużynę 50% łącznej liczby spotkań do rozegrania. W przypadku rozegrania przez drużynę wykluczoną z rozgrywek większej liczby meczów niż 50% pozostałe mecze zostają zweryfikowane jako wynik 2:0 dla drużyny przeciwnej.
 7. Rozgrywki 1.edycji PLP Ligi Siatkonogi odbywają się w przedziale początek września – koniec listopada 2013. Dokładne daty zostaną przedstawione bliżej terminu końca zgłoszeń.
 8. Drużyna, która wycofa się w trakcie rozgrywek z gry obciążona zostanie karą pieniężną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych).

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze PLP.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia tytoniu.
 3. Organizator ma prawo do zmiany terminarza najpóźniej do dwóch dni przed ligową kolejką po uprzednim powiadomieniu o zmianie zainteresowanych ekip.
 4. Kapitan drużyny jest zobowiązany do wypełnienia przed meczem protokołu meczowego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy medyczne w trakcie rozgrywania meczów – zawodnicy posiadają świadomość, że w razie urazu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie ze strony Organizatora rozgrywek.
 6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiekcie, na którym rozgrywane są mecze PLP.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutków przed, po i w czasie gry.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym zmiany terminu rozgrywek.
 9. Organizator zastrzega, że w przypadku niezebrania wystarczającej liczby zespołów chętnych do gry może zaproponować drużynie start w innej lidze wchodzącej w skład PLP lub zwrócić wpłacone pieniądze.


V.  Regulamin Rozgrywek

 

 1. Wymiary boiska do siatkonogi: 10,60 x 8,40
 2. Boisko jest podzielone na dwie połowy przez siatkę .
 3. Nawierzchnia boiska musi być jednolita. Boiskami są boiska wielofunkcyjne należące do obiektów sportowych typu „Orlik”
 4. Siatka jest rozpięta na dwóch końcach, tak by jej górna krawędź znajdowała się na wysokości 110 cm nad boiskiem na całej   długości siatki. Jeżeli w czasie gry siatka się przewróci lub zerwie sędzia powinien zarządzić „nową piłkę”.
 5. Dozwolone sposoby serwowania: kopnięcie dowolną dozwoloną częścią ciała z powietrza, po odbiciu piłki od podłoża, z drop-kicka lub bezpośrednio z podłoża. Żadna część ciała oraz piłka nie ma prawa dotknąć boiska (w tym linii) podczas wykonywania serwisu. Przed wykonaniem serwisu piłka powinna znajdować się w ręku (ach) serwującego, lub leżeć na podłożu.
 6. Zawodnik ma prawo odbijać piłkę każdą częścią ciała (za wyjątkiem rąk).
 7. Maksymalna liczba odbić piłki od podłoża w trakcie jednej akcji wynosi 1.
 8. Maksymalna ilość kontaktów zawodników z piłką w trakcie jednej akcji wynosi 3
 9. Prawidłowo zagrana piłka, powinna po przeleceniu nad siatką spaść w pole boiska przeciwnika.
 10. Odbiór piłki po serwie tylko z powietrza z tzw. „pierwszej”.
 11. Żaden z zawodników nie ma prawa dotknąć siatki, zarówno w czasie gry jak i również po zakończeniu wymiany.
 12. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Set zwycięża drużyna (zawodnik), która pierwsza zdobędzie 11 punktów z dwupunktową przewagą na przeciwnikiem. W innym przypadku gra jest kontynuowana do momentu w którym jedna z drużyn osiągnie dwupunktową przewagę (12:10, 13:11, etc.). Niezależnie od dwupunktowej przewagi zespół (zawodnik) który zdobędzie 15 punkt w secie wygrywa set (przy stanie 14:14 jest piłka decydująca o wygraniu seta z wynikiem 15:14).
 13. Drużyna składa się z dwóch zawodników, dopuszcza się jednego rezerwowego.
 14. Gra rozgrywana jest piłką do piłki nożnej.

 

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".