Sprawdź naszą ofertę Dlaczego wybrać PLP? Regulamin rozgrywek

Regulamin rozgrywek

 

POZNAŃSKIE LIGI PIŁKARSKIE PLP

LIGA OPEN - EDYCJA Jesień 2014

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Poznańskich Lig Piłkarskich, zwanych dalej w regulaminie „PLP” jest SportWin Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Źródlanej 19/1a, 60-642, zwany dalej „Organizatorem”.

II. ZGŁOSZENIE DO PLP

 1. Zgłoszenia do edycji wiosennej PLP Ligi Open odbywają się do dnia końca sierpnia 2014 roku poprzez wypełnienie zgłoszenia internetowego dostępnego na stronie internetowej www.ligaplp.pl.
 2. Zespół zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wynoszącej 990 - 1290zł netto w zależności od terminu zapisów oraz udziału w poprzedniej rundzie jesiennej. Szczegóły dotyczące płatności znajdą Państwo tutaj.
 3. Płatności należy przelać do 1 września. Wpłaty należy dokonać na następujące konto Credit Agricole Bank Polska 31 1940 1076 3002 0474 0000 0000 z dopiskiem „Wpłata PLP Liga Open – Nazwa drużyny.”
 4. Wpłaty za ligę należy dokonać do 1 września 2014 roku. Płatności można dokonać także w systemie ratalnym. Pierwsza rata do 31 sierpnia, druga rata do 1 października 2014 r.
 5. W meczach PLP mogą grać tylko zawodnicy zgłoszeni do Organizatora.
 6. Zgłoszenie zawodników następuje poprzez dostarczenie do organizatora nie później niż tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek listy zawodników zawierającej dane przynajmniej 8 osób.
 7. Nowi zawodnicy mogą być dopisani do listy zawodników nie później niż do 15 października 2014 roku.
 8. Zgłoszenie drużyny do PLP jest równoznaczne z deklaracją przyjęcia, stosowania i przestrzegania regulaminu rozgrywek.

III. ORGANIZACJA PLP

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 Lig: Ligi  Open,  Ligi 35+, Ligi Rodziców Akademii.
 2. Dopuszcza się możliwość gry jednego zespołu w większej liczbie lig. Każdy taki przypadek powinien być jednak zgłoszony i uzgodniony z Organizatorem.
 3. Zawodnik może być zgłoszony do jednej drużyny z danej ligi (może grać w każdej lidze) i nie może przejść do innej drużyny podczas trwania rozgrywek. W rozgrywkach mogą występować zawodnicy zrzeszeni i grający na co dzień w klubach piłkarskich IV ligi lub niżej. Dopuszcza się grę zawodników z wyższych lig jedynie po akceptacji Organizatora.
 4. Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 3 punkty, 1 punkt za remis, 0 punktów za porażkę.
 5. O kolejności w tabeli decyduje: 
  • większa liczba zdobytych punktów,
  • wynik bezpośredniego pojedynku pomiędzy zainteresowanymi drużynami (w przypadku większej liczby drużyn niż 2 o kolejności decydować będzie „mała tabelka” uwzględniająca pojedynki pomiędzy zainteresowanymi drużynami),
  • bilans bramkowy,
  • większa liczba zdobytych bramek,
  • mecz barażowy.
 6. Wyniki meczów drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane w przypadku nierozegrania przez daną drużynę 50% łącznej liczby spotkań do rozegrania. W przypadku rozegrania przez drużynę wykluczoną z rozgrywek większej liczby meczów niż 50% pozostałe mecze zostają zweryfikowane jako wynik 5:0 dla drużyny przeciwnej.
 7. Podczas rozgrywek prowadzona jest także Klasyfikacja najlepszych strzelców.
 8. Rozgrywki 3.edycji  PLP Ligi Open odbędą się w przedziale wrzesień - listopad 2014. 
 9. Drużyna, która wycofa się w trakcie rozgrywek z gry obciążona zostanie karą pieniężną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych). 
 10. Liga Open liczyć będzie od 6 do 16 zespołów w zależności od liczby zgłoszeń.
 11. Do Ligi Open mogą zgłaszać się wszystkie chętne drużyny.
 12. Do Ligi 35+ mogą się zgłaszać drużyny, w których składach nie ma więcej niż dwóch zawodników urodzonych po 1980 roku. Na boisku może występować dwóch zawodników młodszych niż 35 lat.
 13. Do Ligi Rodziców Akademii mogą się zgłaszać drużyny złożone z rodziców zawodników grających w Akademii Reissa oraz ich rodzin i przyjaciół.
 14. Prowadzone są również zgłoszenia indywidualne. Z zawodników zgłoszonych indywidualnie utworzone zostaną drużyny rywalizujące w Lidze Open.
 15. W Lidze Open 12 zespołów zostanie podzielonych na dwie ligi - 1 Ligę Open PLP oraz 2. Ligę Open PLP. Zespoły w swoich ligach rywalizować będą systemem kazdy z każdym - mecz i rewanż, a następnie rozegrana zostanie faza pucharowa. W półfinale zespół nr 1 zagra z zespołem nr 4, natomiast zespół z pozycji nr 2 z zespołem z 3 miejsca. Zwycięzcy zagrają w finale, natomiast przegrani zmierzą się w meczu o 3 miesjce. Dla zespołów z miejsc 5-6 przewidziany jest dwumecz o 5 miejsce.
 16. Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody od sponsora oraz puchary i medale.

IV. STRÓJ ZAWODNIKÓW

 1. Zawodnicy zespołów zobowiązani są do występowania w możliwie jednolitych strojach, najlepiej z numerami. Bramkarz powinien posiadać strój odróżniający go od pozostałych zawodników. W przypadku, gdy obie drużyny rozpoczną grę w podobnych kolorystycznie strojach, sędzia ma obowiązek do nakazania założenia specjalnych oznaczników przez jedną z drużyn.

V. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Drużyny otrzymają nagrody i wyróżnienia za następujące osiągnięcia:
  • I, II i III miejsce,
  • I miejsce w Klasyfikacji strzelców Ligi,
  • Bramkarz sezonu.

VI. PRZEPISY GRY


A. ZASADY OGÓLNE

 1. Wszystkie mecze odbywają się na boisku typu Orlik i rozgrywane są piłką Nike o rozmiarze 5.
 2. Czas gry – 2x20 minut z przerwą minutową.
 3. Zespoły występują w składach 6-osobowych (5 zawodników z pola + bramkarz).
 4. Mecz może zostać rozpoczęty przez sędziego w sytuacji, gdy drużyna liczy minimum 4 zawodników. Po rozpoczęciu gry sędzia odgwizduje walkowera w przypadku przebywania na boisku tylko 3 zawodników z danej drużyny (gdy pozostali zostali usunięci z powodu kartek).
 5. Maksymalny czas oczekiwania na komplet zawodników to 5 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia gry.

B. STREFA ZMIAN

 1. Zmiany podczas gry odbywają się „hokejowo” w strefie zmian, które znajdują się przy lini bocznej boiska.
 2. Zmiana bramkarza musi odbywać się w strefie zmian i nie musi być uprzednio zgłoszona do sędziego. Zawodnik z pola wchodzący na pozycję bramkarza musi posiadać znacznik odmiennego koloru niż koszulki drużyny, w której występuje.
 3. Źle wykonana zmiana będzie karana żółtą kartką dla zawodnika schodzącego.

C. FAULE

 1. Wślizgi w odległości do 2 metrów od zawodnika drużyny przeciwnej są zabronione. Zagranie wślizgiem jest dopuszczalne tylko w momencie blokowania ratowania piłki wpadającej do bramki lub wychodzącej na aut.
 2. Bramkarz w polu karnym może atakować wślizgiem. Nieczysty wślizg – rzut karny.

D. KARY

 1. Zawodnicy karani są przez sędziego żółtymi i czerwonymi kartkami.
 2. Żółta kartka - 2 minuty kary, czerwona kartka - kara dla zawodnika wykluczająca go z dalszej gry w meczu.
 3. Kara za głośne, wulgarne przeklinanie – 1 minuta kary.
 4. Trzy, a następnie pięć (siedem, dziewięć, itd.) żółtych kartek, są dla zawodnika równoznaczne z pauzą w najbliższym meczu ligowym.
 5. Czerwona kartka otrzymana za podwójne napomnienie w jednym meczu (2x ż.k.), nie oznacza pauzy w kolejnym meczu.
 6. Czerwona kartka otrzymana za przerwanie stuprocentowej sytuacji do strzelenia bramki np. wybicie piłki ręką z bramki, oznacza jeden mecz pauzy w kolejnym meczu.
 7. Czerwona kartka otrzymana za brutalną grę oraz gwałtowne, agresywne zachowanie jest równoznaczna z pauzą od dwóch do pięciu meczów ligowych (o liczbie meczów decyduje Organizator). 
 8. Po otrzymaniu żółtej kartki drużyna gra w osłabieniu 2 minuty lub do utraty bramki.
 9. W przypadku, gdy:
  • Zespół grający w 6 zawodników przeciwko 5 i zespół z większą liczbą grających zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 4 zawodnikami może uzupełnić skład,
  • Obie drużyny mają po 5 lub 4 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą zawodników,
  • Bramkę zdobywa drużyna grająca w osłabieniu, następuje kontynuacja gry z tą samą liczbą zawodników.
 10. Po otrzymaniu czerwonej kartki drużyna gra w osłabieniu 4 minuty bez względu na tracone bramki.
 11. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie, popchnięcie itp.) sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostaje zweryfikowany jako walkower przeciw drużynie, której zawodnik zawinił. Drużyna powinna liczyć się z konsekwencjami takiego zachowania – wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu pieniędzy.
 12. W przypadku gry w drużynie nieuprawnionego zawodnika wynik meczu zostaje zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.

E. INNE

 1. Bramkarz nie może złapać piłki zagranej nogą od kolegi z drużyny.
 2. Bramkarz wznawia grę od bramki ręką. 
 3. Dozwolone jest zagranie piłki w obrębie pola karnego po rozpoczęciu gry od bramki.
 4. Bramkarz nie może zdobyć bramki po wrzucie piłki ręką z własnego pola karnego.
 5. Przy wznawianiu gry z autu zawodnik broniący musi znajdować się minimum 2 metry od piłki. W przypadku celowego utrudniania wznowienia piłki do gry sędzia każe zawodnika drużyny broniącej żółtą kartką.
 6. Przy wznawianiu gry z autu piłka musi stać nieruchomo oraz znajdować się na linii bocznej boiska lub za nią. W przypadku wznowienia gry, gdy piłka znajduje się w polu gry lub jest w ruchu, sędzia nakazuje wznawianie gry z autu przez drużynę przeciwną.
 7. Przy wznawianiu gry z rzutu wolnego zawodnik broniący musi znajdować się minimum 5 metrów od piłki.
 8. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 9. Drużyna, której jeden z zawodników wybije piłkę w trybuny jest zobowiązana do wyznaczenia jednego z graczy rezerwowych do udania się po piłkę pod rygorem przerwania gry bez zatrzymywania czasu (w przypadku wybicia piłki przez zawodnika drużyny, dla której wynik jest niekorzystny) lub zakończenia zawodów (równoznaczne z przyznaniem walkowera) po 5 minutach od momentu wybicia piłki (w przypadku wybicia piłki przez zawodnika drużyny, dla której wynik jest korzystny). W przypadku braku zawodników rezerwowych po piłkę zobowiązany jest iść Organizator lub inna osoba do tego wyznaczona.
 10. Pozostałe przepisy są zgodne z przepisami gry w piłkę nożną.

F. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Liga Open zorganizowana zostanie w zależności od liczby zgłoszeń. 
 2. Przewidywana liczba zespołów w jednej lidze to 6-16.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda z drużyn zobowiązana jest do zachowania porządku i czystości na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze PLP.
 2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek oraz palenia tytoniu.
 3. Organizator ma prawo do zmiany terminarza najpóźniej do dwóch dni przed ligową kolejką po uprzednim powiadomieniu o zmianie zainteresowanych ekip.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy medyczne w trakcie rozgrywania meczów – zawodnicy posiadają świadomość, że w razie urazu nie mogą ubiegać się o odszkodowanie ze strony Organizatora rozgrywek.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za rzeczy pozostawione w szatniach i na obiekcie, na którym rozgrywane są mecze PLP.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutków przed, po i w czasie gry.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w tym zmiany terminu rozgrywek.
 8. Organizator zastrzega, że w przypadku niezebrania wystarczającej liczby zespołów chętnych do gry może zaproponować drużynie start w innej lidze wchodzącej w skład PLP lub zwrócić wpłacone pieniądze. 

 

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".